ifø sign vvs københavn københavn vvs a/s døgnvagt gaskedler blikkenslager vand varme sanitet ventilation kloak Brønshøj 2700 fjernvarme badeværelser gaskomfur bl.batteri fjernvarme unit køkken kloak toilet håndvask afløb radiator husum rødovre herlev husumvej  ifø sign vvs københavn københavn vvs a/s døgnvagt gaskedler blikkenslager vand varme sanitet ventilation kloak Brønshøj 2700 fjernvarme badeværelser gaskomfur bl.batteri fjernvarme unit køkken kloak toilet håndvask afløb radiator husum rødovre herlev husumvej

Garanti på udført arbejde og leverede komponenter
Tekniske installatører, der udfører arbejder i henhold til AB 92, almindelig regningsarbejde, serviceopgaver, reparationsopgaver med videre er underlagt de almindelige reklamationsregler i AB 92 eller parternes nærmere aftalegrundlag. 

En garanti kræver, at installatøren erklærer, at ydelsen er underlagt en nærmere garanti om holdbarhed eller lignende, eller at installatøren videregiver en af producenten afgivet garanti.

Efter standardforbeholdene, jf. pkt. 7, vil udbudsmaterialets krav om, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der er videregående end AB 92´s almindelige mangelansvar, alene forpligte entreprenøren i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

Garantiordning for forbrugere
Forbrugere kan klage til
Ankenævnet for Tekniske Installationer over arbejder og leverancer, der er udført af TEKNIQs medlemmer. Ankenævnet er offentligt godkendt.

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR VVS-ARBEJDER

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder.

 
Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.

 

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

 

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

 

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere 
http://www.tekniq.dk/ og http://www.el-vvs-anke.dk/