SERVICEAFTALE

Få en serviceaftale – det betaler sig!

 Med mere end 60 års erfaring i Vvs-branchen garanterer Københavns VVS A/S professionel og kyndig håndtering af Deres VVS-installationer. Med pakken ”TRYGHED” fra Københavns VVS A/S er De garanteret fuld fokus på servicering samt optimering af Deres anlæg med 1 årligt hovedeftersyn, 11 kontroleftersyn samt med mulighed for at vælge til vores Døgnservicepakke. Det er dog ikke alle som ønsker eller har behov for alt dette, og derfor har vi valgt at tilbyde vores kunder 3 forskellige servicepakker. 

SERVICEKONTRAKT SERVICEAFTALE
 • Priser reguleres i forhold til antallet af lejemål samt varmecentraler og anlæg

Udenfor aftalen:
Komponenter – rensninger af veksler, beholder. Tilkald/døgnservice. Rensning og udsyringer af beholder og veksler. Ejendommens varmt vands forsyning, beholderne bør/skal renses hvert andet år, medmindre afkølingen bliver mærkbar forringet. Så skal det foretages hvert år. Veksleren for centralvarme hvert 3 år.

Forbehold: Dansk VVS standardforbehold af marts 2007.
Opsigelse: 30 dage. Opsigelsen af aftalen skal fortages skriftligt mellem parterne.

 ©  Københavns VVS forbeholder sig ophavsretten på service aftalen

Hvad indeholder ét Hovedeftersyn?

 • Fremsendelse af detaljeret udfyldt kontrolrapport.
 • Eftersyn og funktionsafprøvning af klimastyring og ventiler.
 • Kontrol og eventuel påfyldning af centralvarmevand.
 • Rensning af snavssamler centralvarmeside.
 • Rensning af snavssamler fjernvarmeside.
 • Funktions afprøvning af sikkerhedsventiler: centralvarme/vekslere & beholdere.
 • Funktionskontrol af trykholderanlæg (trykekspansion).
 • Kontrol af varmtvandsbeholdere – temperatur, funktion og ventiler.
 • Kontrol af brugsvandspumper.
 • Funktionskontrol af termometre/manometre. Eventuel kalibrering.
 • Funktionsafprøvning alle ventiler samt eventuel smøring af disse.

Hvad indeholder ét Kontroleftersyn?

 • Fremsendelse af detaljeret udfyldt kontrolrapport.
 • Visuel kontrol af klimastyring og ventiler.
 • Kontrol og eventuel påfyldning af centralvarmevand.
 • Visuel kontrol af snavsesamler centralvarmeside
 • Visuel kontrol af snavsesamler fjernvarmeside.
 • Visuel kontrol af sikkerhedsventiler: centralvarme/vekslere & beholdere.
 • Visuel kontrol af varmtvandsbeholdere – temperatur, funktion og ventiler.
 • Visuel kontrol af brugsvandspumper.
 • Visuel kontrol af termometre/manometre.